Sinh nhật cũ

Osho đã nói rằng hạnh phúc luôn luôn ở đó, đừng mất công kiếm tìm… … More Sinh nhật cũ