Kane và Abel định mệnh ở đâu

Thù hận là xấu xa. Thù hận là đau khổ. Thù hận là vô ích. … More Kane và Abel định mệnh ở đâu