Kể cho mình nghe về sở thích của bạn đi

Mày thích uống trà hay cà phê?

Tao thích cả hai.

Sao kỳ vậy, có bao giờ thấy mày uống cà phê đâu.

Ừ tao thích nhưng không dám uống vì sợ nghiện. … More Kể cho mình nghe về sở thích của bạn đi