Làm việc với người giỏi hơn mình (Phần 1)

Nhìn lại mình, giỏ đầy hoa xuyến chi, vài cục đá và giày thì đang lem nhem bùn đất mới dẫm phải lúc nãy. Muốn khóc quá! … More Làm việc với người giỏi hơn mình (Phần 1)