Nửa hồn thương đau

Hát mà không hát, sáng tác mà không sáng tác. Là họ đang “mượn lời” nói lên chính nỗi lòng của mình đó mà thôi. … More Nửa hồn thương đau