Khi bỏ cuộc là lựa chọn không hối tiếc

Cuối cùng thì thực lòng mình không cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ cuộc. … More Khi bỏ cuộc là lựa chọn không hối tiếc