Ngoại hình có làm sao

“Tóc mày chắc vuốt keo con voi may ra có tác dụng đấy!” rồi chúng nó cười phá lên… … More Ngoại hình có làm sao