Câu chuyện về bài kiểm tra tính cách (Phần 2)

Nếu tính cách của bạn ảnh hưởng đến cách bạn tiếp cận thế giới, chúng ta sẽ mong đợi nó liên quan đến những lựa chọn bạn đưa ra và những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn phải không? … More Câu chuyện về bài kiểm tra tính cách (Phần 2)

Câu chuyện về bài kiểm tra tính cách (Phần 1)

Khi còn là sinh viên năm nhất đại học, tôi đã thấy phân vân khi một số bạn bè ở quê dường như thay đổi thành những người khác sau khi đi học xa. Tôi bắt đầu khao khát tìm hiểu lý do tại sao chúng ta làm những điều ta đang làm và chúng ta trở thành con người mình như thế nào. … More Câu chuyện về bài kiểm tra tính cách (Phần 1)