Ăn cơm cà xem phim tài liệu (phần 2)

Nhưng bạn biết đấy, làm gì có bài tập nhóm nào được hoàn thành bởi tất cả thành viên nhóm một cách đồng đều. Nước Mỹ là “học sinh giỏi” và uncle Ben nói rằng “with greater power comes great responsibilities”. … More Ăn cơm cà xem phim tài liệu (phần 2)

Ăn cơm cà nói chuyện: phim tài liệu

Nói đến phim tài liệu có lẽ các bạn nghĩ đến những thước phim đen trắng về chiến tranh. Trên tivi ngày trước có chương trình Phim tài liệu với phông chữ nâu vàng và nhạc nền đặc trưng. Ký ức của mình về những bộ phim tài liệu trên VTV1 ngày trước cũng chủ yếu về chiến tranh … More Ăn cơm cà nói chuyện: phim tài liệu