Quiet – những người hướng nội thầm lặng

đừng nhầm lẫn việc ngại ngùng ít nói (shyness) với tính hướng nội. Cũng đừng vội kết luận người hướng nội giỏi hơn người hướng ngoại. Có rất nhiều người hướng ngoại xuất sắc. … More Quiet – những người hướng nội thầm lặng