Ăn cơm cà xem phim tài liệu (phần 2)

Nhưng bạn biết đấy, làm gì có bài tập nhóm nào được hoàn thành bởi tất cả thành viên nhóm một cách đồng đều. Nước Mỹ là “học sinh giỏi” và uncle Ben nói rằng “with greater power comes great responsibilities”. … More Ăn cơm cà xem phim tài liệu (phần 2)