Làm việc với người giỏi hơn mình (Phần 2)

Nhìn lại những tháng năm đó, nhiều lúc thấy mình cũng tánh kỳ. Nghĩ sao trong bao nhiêu con đường vui vẻ, hạnh phúc lại chọn đúng con đường với toàn những tổn thương, tự ái, tự ti, u sầu mà bản thân tự suy diễn ra. … More Làm việc với người giỏi hơn mình (Phần 2)