Phần 1: Mười sáu người đàn ông, Đen và Trắng

Nó làm mình nhớ đến cô bạn người Ý của mình, Sarah. Nước Ý thật có nhiều điều thú vị quá, con người cũng muôn vẻ mà ai cũng cuốn hút… … More Phần 1: Mười sáu người đàn ông, Đen và Trắng