Có phải ít nói là hướng nội?

Tôi đơn độc, và luôn luôn như vậy. Tôi không chỉ đơn độc như vốn có; tôi là riêng một mình từ sâu trong trái tim. Tôi sống một cuộc đời hết mình, trọn vẹn nhất, và chân thực nhất của một người duy nhất. … More Có phải ít nói là hướng nội?