Chọn hiếu kỳ thay vì muốn kiểm soát mọi thứ

Người ta thường sợ những điều mình không kiểm soát được và tìm cách né tránh nó. … More Chọn hiếu kỳ thay vì muốn kiểm soát mọi thứ