Có ai sống được mà không yêu

Nhiều người nói rằng tình yêu giống như dòng nước, âm thầm nhưng không bao giờ ngừng chảy. Trái tim này cũng vậy, chừng nào dòng máu đỏ còn hướng về tim, tình yêu này sẽ vẫn còn chảy mãi. Người ra đi và đau thương rồi cũng qua đi. Chỉ có tình yêu ở lại. … More Có ai sống được mà không yêu